Organization

General Chair

 • Bernhard Pfahringer, Waikato, NZ

Program Committee Co-Chairs

 • Jeremiah D. Deng
 • Ashfaqur Rahman

Organizing Committee

 • Jeremiah Deng, Otago, NZ
 • Jiuyong Li, South Australia, Australia
 • Bernhard Pfahringer, Waikato, NZ
 • Ashfaqur Rahman, CISRO, Australia

Program Committee

 • Adnan Al-Anbuky, AUT, NZ
 • Weidong Cai, Sydney, Australia
 • Rachael Cardell-Oliver, UWA, Australia
 • Paulo De Souza, CSIRO, Australia
 • Jeremiah Deng, Otago, NZ
 • Alberto Elfes, CSIRO, Australia
 • Clinton Fookes, QUT, Australia
 • Jia Hu, Hope, UK
 • Yuan Jiang, Nanjing, China
 • Eamonn Keogh, UCR, US
 • Irena Koprinska, Sydney, Australia
 • Daniel Lai, Victoria, Australia
 • Ickjai Lee, James Cook, Australia
 • Ivan Lee, South Australia, Australia
 • Christopher Leckie, Melbourne, Australia
 • Jiuyong Li, South Australia, Australia
 • Craig Lindley, CSIRO, Australia
 • Ann Nowé, VUB, Belgium
 • Mariusz Nowostawski, Gjøvik University College, Norway
 • Paul Pang, Unitec, NZ
 • Matthew Parry, Otago, NZ
 • Yonghong Peng, Bradford, UK
 • Bernhard Pfahringer, Waikato, NZ
 • Martin Purvis, Otago, NZ
 • Ashfaqur Rahman, CISRO, Australia
 • Daniel Smith, Data61, CSIRO, Australia
 • James SC Tan (UniSIM), Singapore
 • Duc A. Tran, Massachusetts, US
 • Zhiyong Wang, Sydney, Australia
 • Brendon Woodford, Otago, NZ
 • Haibo Zhang, Otago, NZ
 • Jun Zhang, Sun Yat-sen, China
 • Zhi-hua Zhou, Nanjing, China
 • Xingquan Zhu, UTS, Australia